Grundutbildning

I alla våra webutbildningar ingår en grundutbildning där vi går igenom vad som ligger till grund för måltidspedagogik och varför det är viktigt att integrera måltidspedagogik som ett förhållningssätt i förskolan. Grundutbildningen tar ca 2 timmar. Grundutbildningen ges även fysiskt som separat föreläsning.

Fördjupningsutbildningar

Fördjupningsutbildningarna ligger utspridda över knappt 2 veckor så att man har gott om tid att titta på föreläsningarna och göra övningarna som ingår som obligatoriska moment. Effektiv tid som behöver läggas ner på respektive kurs beräknar vi till ca 6-8 tim. Varje utbildning innehåller föreläsningar, inspiration och tips och övningar samt avslutas med en muntlig gruppdiskussion. Fördjupningsutbildningarna ges även som fysiska utbildningar.

1. Sapere-metoden i förskolan

Datum: 11- 22 mars
Plats: webb-baserad
Övrig Info: Gruppdiskussion på Zoom den 22 mars kl 13.00-14.00
Pris: 1 350 kr ex moms
Att använda sina händer, ögon, öron, näsa och mun och att känna, titta, lyssna, dofta och smaka på maten är grundtanken i Sapere och att alla, oavsett ålder, har rätten till sin egen smak. Det finns inget rätt eller fel och alla ska ha rätt att inte prova, det är helt och hållet på barnens villkor att metodiken blir lustfylld och skapar nyfikenhet. Allt behöver inte ätas eller ätas upp utan det är lek och experimenterande med mat.

2. Frukt & Grönt med färg

Datum: 25 mars - 5 april
Plats: webb-baserad
Övrig Info: Gruppdiskussion på Zoom den 5 april kl 13.00-14.00
Pris: 1 350 kr ex moms
Barnens första fem levnadsår är en tid då kroppen växer och utvecklas i en snabb takt och det är också den tiden då grunden för våra matvanor läggs. I dag äter de allra flesta barn för lite frukt och grönsaker. Utbildningens fokus är att inspirera till hur man kan integrera frukt och grönsaker i den planerade pedagogiska verksamheten genom att arbeta med olika teman som till exempel färg.

3. Från jord till bord

Datum: 8 -19 april
Plats: webb-baserad
Övrig Info: Gruppdiskussion på Zoom den 19 april kl 13.00
Pris: 1 350 kr ex moms
Att se ett frö gro och växa till en planta som sedan går att äta är fascinerande för både stora och små. Barnen får en förståelse hur mat odlas och hur kretsloppet fungerar ”från jord till bord”. Det skapas möjligheter för barnen att ställa hypoteser och introducera naturvetenskapliga begrepp på ett naturligt sätt. Det behöver varken vara krångligt eller dyrt att sätta igång ett odlingsprojekt och det går alldeles utmärkt att odla året om. Utbildningen fokusera på hur man kan arbeta med kretsloppet och hur man kan odla både inne och ute och inspirera till hur barnen kan tillaga det de odlat.

4. Laga mat och baka med Steg-för-steg-metoden

Datum: 22 april- 3 maj
Plats: webb-baserad
Övrig Info: Gruppdiskussion på Zoom den 3 maj kl 13.00-1400
Pris: 1 350 kr ex moms
Metoden är utvecklad för bakning och matlagning med förskolebarn som innebär att varje barn får laga eller baka något med hjälp av en sekvens av kort med bild och text. Den är anpassad efter barnens utvecklingsnivå från att börja med det konkreta och enkla till att gå till det mer abstrakta och svårare. På så sätt kan barnet klara av att göra alla moment själv utan att en vuxen måste hjälpa till för att det är för svårt eller tungt. Teori och praktik löper parallellt och knyter ihop förskolans olika mål och suddar ut gränsen mellan kök och avdelning på ett inspirerande/lekfullt sätt.

5. Den pedagogiska måltiden

Datum: 6-17 maj
Plats: webb-baserad
Övrig Info: Gruppdiskussion på Zoom den 17 maj kl 13.00-14.00
Pris: 1 350 kr ex moms
Måltiden är en vardaglig situation som sker både i hemmet och på förskolan. Kanske är den så vanlig och alldaglig att de normer som verkar här riskerar att förbli oreflekterade och osynliga. Det är en rutinsituation och ett outnyttjat ”mellanrum” i den pedagogiska verksamheten och som i första hand förknippats med omsorg och inte lärande. Ett ”mellanrum” som tar två till tre timmar om dagen. Genom att sätta måltiden i fokus och ta ett helhetsgrepp med tydliga mål så blir måltiden utan stress och tillfällen till samtal mellan vuxna och barn i lugn och ro.

6. Kökets naturvetenskap och teknik

Datum: 20-31 maj
Plats: webb-baserad
Övrig Info: Gruppdiskussion på Zoom den 31 maj kl 13.00-14.00
Pris: 1 350 kr ex moms
Naturvetenskap i förskolan innebär att barnen får möjlighet att upptäcka och undersöka naturvetenskapliga fenomen genom lek och aktivitet tillsammans med förskollärarna. Genom vardagliga aktiviteter, som exempelvis matlagning får barnen iaktta likheter och olikheter, beskriva och jämföra och ordna och se mönster i olika fenomen. Med hjälp av det som sker i köket, kan man skapa en naturlig förståelse för naturvetenskapliga begrepp samtidigt som man väcker nyfikenhet att våga smaka och prova nya livsmedel. Utbildningen fokuserar på naturvetenskapliga experiment med hjälp av livsmedel där experimenten sätts i ett sammanhang i relation till förskolan måltider.

Måltidspedagogik i praktiken - handledarutbildning till diplomerad måltidspedagog

Datum: 19 feb - 16 maj 2024
Plats: webb-baserad
Övrig Info: Förkunskapskrav utbildningarna 1-6
Pris: 13 250 kr ex moms
Vi vet att hållbara matvanor påverkar både prestation, hälsa och inlärning. Därför gäller det att börja i tid. Med leken som metod får barnen utveckla sina smakupplevelser, sitt ordförråd och sina preferenser. De involveras i förberedelserna av frukost, lunch och mellanmål och får lära sig laga mat. Deras självförtroende växer liksom intresset för att äta mer frukt och grönt, ja till och med att odla grönsaker eller hjälpa kocken i köket. I utbildningen Måltidspedagogik i praktiken är fokus på hur och varför man ska integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten med stöd i förskolans läroplan och de nationella folkhälso- och miljömålen. Utbildningen genomförs på webben och examinationen sker i digital form. Examination kan även ske på ett seminarium eller motsvarande (kostnad för detta är ej inkluderat i priset). Deltagarna praktiserar måltidspedagogik i praktiken på sina respektive förskoleavdelning under tio-tolv veckor. Under tiden ska processen dokumenteras med hjälp av bilder och reflekterande veckorapport. Förkunskapskrav: Våra fördjupningsutbildningar – Sapere- metoden, Frukt & Grönt med färg, Laga mat och baka med steg-för-steg-metoden, Den pedagogiska måltiden, Från jord till bord samt Kökets naturvetenskap och teknik. Dessa utbildningar kan även läsas parallellt med handledarutbildningen.

Sapere-metoden i grundskolan

Datum: På begäran. Kontakta hanna@laromat.se
Plats: webb-baserad
Övrig Info: Kursen ges endast på begäran.
Pris: 1 350 kr ex moms
Grundtanken med Sapere-metoden är att alla, oavsett ålder, har rätten till sin egen smak. Det finns inget rätt eller fel och alla ska ha rätt att inte prova, det är helt och hållet på elevernas villkor att metodiken blir lustfylld och skapar nyfikenhet. Sapere är en metod där elevernas sensoriska förmåga och språk övas, det vill säga hur vi upplever hur grundsmaker och sinnena samverkar och påverkar varandra. Kursen har ett extra fokus på grundskolans restaurang och fritidshemmets verksamhet. Med hjälp av skolrestaurangens salladsbuffé utmanas eleverna till att våga smaka fler sallader och grönsaker efter säsong. Inom fritidsverksamheten kan skolrestaurangens arbetet fortsätta eller så är det helt fristående projekt. Även grundlärare inom t ex svenska, biologi och hem- och konsumentkunskap kan med fördel integrera sapere-metoden som ett värdefullt redskap i undervisningen.