Om oss

Första gången måltidspedagogik nämns i litteraturen är troligtvis i en dansk rapport från 2007 som tar upp begreppet i samband med utbildning om näringslära. I Sverige blev måltidspedagogik känt genom Hanna Sepps bok ”Måltidspedagogik: mat- och måltidskunskap i förskolan” från 2013. Boken lanserades på ”Måltidspedagogik på turné” som var inspirationsdagar som Nationellt centrum för måltiden (numera Måltid Sverige) arrangerade runt om i landet. Hannas tolkning av måltidspedagogik blev betydligt vidare än den danska och det är den som används i dag i Sverige. Hanna Sepp är universitetslektor i mat och måltidsvetenskap vid Högskolan Kristianstad och grundare till Läromat.

Aronia

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Våra utbildningar vilar på vetenskap och dokumenterad beprövad erfarenhet. Vissa av utbildningarna finns det en hel del specifik forskning kring, som t. ex. sapere-metoden, medan andra ligger närliggande forskning till grund som sedan har stöpts om till svenska förhållanden och svenska förskolors förutsättning, som t ex Frukt och grönt med färg.  Teori och praktik löper parallellt och knyter ihop förskolans olika mål och suddar ut gränsen mellan kök och avdelning på ett inspirerande och lekfullt sätt. Gemensamt är att alla är väl beprövade dokumenterade metoder och som vi vet väcker intresse och nyfikenhet hos både barn och vuxna.

Krusbär

Vill du veta mer vad som ligger till grund så läs gärna

  • Sepp, H. (2013). Måltidspedagogik: mat- och måltidskunskap i förskolan. Lund: Studentlitteratur.

  • Benn, J. & Hjälmeskog, K. (red.) (2015). Barn, mat och måltider. Malmö: Gleerups Utbildning

  • Sepp, H. (2017). Måltidspedagogik i förskolan: ett lustfyllt lärande. Stockholm: Gothia fortbildning.