Varför måltidspedagogik

Med mat som ett material i och utanför måltiderna skapas nyfikenhet och lust att utforska alla sinnen och prova nytt!

 

Flicka upp och ner
Rädisa

Vårt mål är

1.

Att skapa förutsättningar att integrera mat och måltider som en del av det pedagogiska arbetet

2.

Att skapa förutsättningar till samarbete mellan måltidspersonal och pedagogisk personal på förskolan

3.

Att sprida kunskap kring hur förskolan kan arbeta med måltidspedagogik

  1. Att skapa förutsättningar att integrera mat och måltider som en del av det pedagogiska arbetet.
  2. Att skapa förutsättningar till samarbete mellan måltidspersonal och pedagogisk personal på förskolan.
  3. Att sprida kunskap kring hur förskolan kan arbeta med måltidspedagogik.
Aubergine

Fördelar

Förskolans läroplan

Stor fokus på hälsa & hållbarhet och utbildning. Måltiderna är omskrivna för första gången i läroplanstexten. Om förskolan ska kunna utbilda så måste personalen ha kunskap.

Ansvar

Många barn går i förskolan och äter merparten av sina vardagsmåltider där. Föräldrarna överlämnar därmed en del av ansvaret till förskolan för att skapa goda matvanor.

Hälsa

Det finns ett starkt samband mellan en hög köttkonsumtion och en lågt intag av frukt & grönsaker och välfärdssjukdomar. Och tvärt om. För att barnen ska kunna äta tillräckligt mycket frukt & grönt måste de äta det till varje måltid. Detta är något som barnen behöver lära sig.

Miljö

Ca 25% av växthusgaserna kommer från livsmedelsproduktionen. För att minska detta behöver vi öka konsumtionen av frukt & grönt och minska konsumtionen av kött. Barnen behöver lära sig att tycka om baljväxter, rotfrukter och grönsaker.

Kunskap

Som allt annat så krävs det kunskap. Läromat erbjuder 6 olika webb-utbildningar samt handledarutbildning till diplomerad måltidspedagog. Dessa går man med fördel tillsammans – gärna en kock och en pedagog.

Effektivitet

Måltiderna tar ca 2-3 timmar om dagen. Tid som idag klassificeras som rutinsituation och som tar tid från verksamheten. Det är en outnyttjad resurs för lärande.

Pengar

Vill man satsa på att ha diplomerade måltidspedagoger i kommunen så att de i sin tur kan handleda sina kollegor? Även om kostnaden kan te sig högt per person så är tanken att deras kunskap ska komma till gagn för betydligt fler. Flera kommuner har sökt pengar hos omställningsfonden men det brukar också finnas regionala och kommunala fonder, se Länsstyrelsen.

Tid

All planerad pedagogisk verksamhet tar tid. Måltidspedagogik, där man använder mat och livsmedel som ett material, tar inte mer tid än något annat. Måltidspedagogik är inte ett projekt eller tema utan det är ett förhållningsätt med utgångspunkt i att skapa goda matvanor utifrån hälsa och miljö.