Vi hjälper till att skapa goda matvanor

En av de viktigaste faktorerna för hälsosamma matvanor som vuxen är att man som barn har ätit många olika slags livsmedel och maträtter. Flera timmar om dagen läggs på mat och måltider i förskolan vilket ger goda och unika möjligheter att på ett roligt och naturligt sätt påverka såväl matvanor som attityder till mat i positiv riktning. Syftet med våra utbildningar är att hjälpa till att skapa de allra bästa förutsättningarna för detta!

Kiwi

Vad innebär
måltidspedagogik

Måltidspedagogik handlar om att integrera mat och måltider i det pedagogiska arbetet, i allt från den pedagogiska måltiden och de vuxnas förhållningssätt till hur man kan arbeta med läroplanens mål och de nationella folkhälso- och miljömålen.  Barnen bekantar sig med allt från olika frukter & grönsaker till naturvetenskapliga experiment på ett spännande och lustfyllt sätt. Från köket med dess skafferi och kockens kunskaper i kombination med pedagogernas didaktisk kompetens blir ett plus ett så mycket mer än två!

Paprika

Vi introducerade måltidspedagogik till Sverige

Visste du att vi var först med måltidspedagogik i Sverige? Det började med ett projekt 2011 i Tomelilla kommun där förskolebarn fick göra sitt eget mellanmål. Vi upplevde att det saknades både kunskap och material i förskolorna.  Och vips så hade vi gjort ett brädspel, en app och bildat företaget Läromat. Och nu finns måltidspedagogik med i Livsmedelsverkets ”Nationella riktlinjer för måltider i förskolan” och måltiderna är äntligen med i läroplanen för förskolan!

Vi erbjuder

Vi erbjuder digitala och fysiska utbildningar i måltidspedagogik för kockar och pedagoger. De bygger på metoder som enkelt kan integreras i verksamheten. Man kan börja arbeta direkt med barnen efter genomgången utbildning. Som ett komplement erbjuder vi även brädspel och böcker i måltidspedagogik.